Основні технічні рішення з автоматизованих систем обліку

 

        До складу вузла обліку входять багатопараметричні масові витратоміри 3095FB/MV фірми FІSHER - ROSEMOUNT, що підключаються до існуючих діафрагм або осередненими напірним трубкам (зондам) типу ANNUBAR і здійснюючі вимір температури, тиску й перепаду тиску, на підставі яких проводиться обчислення об'ємної витрати по методу змінного перепаду тиску. 


        Дані про температуру, тиск і перепаді тиску в цифровому виді надходять на обчислювач об'ємної витрати. Обчислювач об'ємної витрати забезпечує розрахунки об'ємної витрати, а також створення ретроспективної бази даних по вимірюваних параметрах і витраті. 


        Харчування обчислювача й датчиків здійснюється від існуючої мережі ~220В, 50Гц через блок живлення, підтримуваний резервним акумулятором, що працюють у режимі постійної підзарядки.     


        Таким чином, при зникненні напруги в існуючій мережі, відбувається автоматичний перехід на харчування обчислювача й приладів обліку від акумулятора зі збереженням працездатності вимірювального комплексу, а також бази даних.


        Обчислювач об'ємної витрати пов'язаний з персональним комп'ютером, що здійснюють створення довгочасного архіву, роздруківку облікових і звітних документів.


Основні переваги пропонованої автоматизованої системи обліку:

        1) Повне використання технічних можливостей багатопараметричних витратомірів 3095FB/MV, що дозволяють вимірювати витрату в діапазоні 1:30. (Традиційні розв'язки по розширенню діапазону виміри засновано на застосуванні декількох датчиків перепаду тиску, що різко здорожує вартість системи обліку);


        2) Застосування багатопараметричних витратомірів дозволяє не передбачати окремі датчики тиску, перепаду тиску, а також вторинних приладів для датчиків температури, що різко здешевлює вартість системи обліку;


        3) Система обліку енергонезалежна, тобто зберігає повну працездатність при відсутності харчування від основної мережі;


        4) Дані про параметри й витрату в будь-який момент доступні;


        5) Висока точність обліку забезпечується малими погрішностями й стабільністю роботи сенсорів температури, тиску, і перепаду тиску:

  • сенсор температури - ± 0,28 °С (без обліку погрішності термоперетворювача опору ).
  • сенсор абсолютного тиску - ± 0,075 % у діапазоні 1:6 від шкали;
  • сенсор перепаду тиску - ± 0,075 % у діапазоні 1:10 від шкали.


        6) різке зниження працезатрат на організацію обліку за рахунок електронної обробки результатів вимірів, а також застосування високонадійних технічних засобів.