Організація робіт по створенню автоматизованих систем обліку

ТОВ "ІЗОДРОМ" пропонує виконання повного комплексу робіт " під ключ ", пов'язаних зі створенням автоматизованої системи обліку, що включає наступні основні етапи:

 • обстеження об'єктів і збір вихідних даних;
 • розробка проектної документації;
 • узгодження проектної документації із Замовником, енергопадаючою організацією, одержання експертного висновку на відповідність проектної документації нормативним актам з питань охорони праці в експертно-технічному центрі Держнаглядохоронпраці;
 • комплектація споруджуваних об'єктів устаткуванням і матеріалами;
 • метрологічна атестація приладів в органах Держстандарту;
 • виконання монтажних робіт;
 • виконання пусконалагоджувальних робіт;
 • розробка експлуатаційної документації;
 • здача системи обліку Замовникові й енергопадаючої організації, навчання персоналу;
 • гарантійне обслуговування;
 • післягарантійне обслуговування.

         При проведенні обстеження й збору вихідних даних уточнюються параметри й режими роботи витратомірних вузлів, місця розміщення приладів і засобів автоматизації, виконуються обмірні креслення, ураховуються побажання експлуатаційного персоналу по створенню системи обліку.


        Проектна документація розробляється відповідно до діючих нормативних документів і включає специфікацію встаткування, робочі креслення для монтажу системи обліку, пояснювальну записку, вимоги до охорони праці й техніці безпеки.


        При комплектації об'єктів устаткуванням і матеріалами здійснюється закупівля виробів відповідно до проектної документації й забезпечується одержання необхідних сертифікатів на комплектуючі вироби.


        У процесі метрологічної атестації приладів забезпечується одержання свідчень Держстандарту, що підтверджують відповідність метрологічних характеристик приладів паспортним даним.


        Проводиться розрахунки витратомірних вузлів з використанням сертифікованих ліцензійних програм.


        При виконанні монтажних робіт здійснюється монтаж імпульсних трубопроводів, запірної арматур, установка приладів і засобів автоматизації, прокладка кабельних ліній зв'язку і їх підключення до апаратури.


        При виконанні пусконалагоджувальних робіт проводиться випробування змонтованих імпульсних трубопроводів і запірної арматур, перевірка опору заземлюючих обладнань, занесення бази даних у прилади й контролери, налагодження системи обліку в цілому. 


        При розробці експлуатаційної документації складаються паспорта витратомірних вузлів, технічний опис і інструкція для експлуатації системи, виконавча документація по монтажу й налагодженню.


        Здача системи обліку Замовникові оформляється двостороннім актом, що фіксують відповідність технічних характеристик системи обліку технічному завданню, а також працездатність усіх елементів системи відповідно до технічного опису й інструкцією для експлуатації. При здачі системи обліку проводиться навчання персоналу Замовника.


        Післягарантійне обслуговування включає перевірку приладів і засобів автоматизації, а також виконання робіт, передбачених при гарантійному обслуговуванні, за окрему плату.


        Для виконання зазначеного комплексу робіт фірма "ІЗОДРОМ" розташовує всіма необхідними реєстраційними свідченнями, ліцензіями, має штат кваліфікованих фахівців, виробничу базу, досвід роботи на аналогічних об'єктах, підвідомчих Замовникові.