Характеристика існуючих систем обліку

           

        При підготовці техніко-комерційного обґрунтування провідними спеціалістами фірми ТОВ"ІЗОДРОМ" були розглянуті побажання Заказчиков у всіх регіонах.     


        Пропоновані нами системи обліку споживання енергоносіїв засновані на реєстрації температури, тиску й перепаду тиску на датчику 3095 FB(MV) виробництва фірми Fіsher Rosemount.

    

        Новітні технічні розробки виводять системи обліку на якісно новий рівень, відповідний до вимог державних нормативних документів в області обліку енергоносіїв, вимогам органів стандартизації й метрології, а також споживачів..