Проектування АСКУ ТП

Концепція нижнього рівня автоматизованої системи контролю та управління технологічними процесами розроблена ТОВ «ІЗОДРОМ»

        Автоматизована система контролю і управління технологічними (далі - АСКУ ТП) призначена для забезпечення оперативного дистанційного централізованого контролю та управління параметрами технологічного процесу газорозподілу та комерційного обліку споживання газу.


        Впровадження АСК ТП і АСКУ ТП повинно забезпечити безперебійну і безпечну подачу та використання газу, поліпшення техніко-економічних показників в системах газопостачання, вироблення та реалізацію оптимальних (раціональних) управляючих впливів на систему розподілу газу в режимах нормального її функціонування.

Проектні рішення передбачають можливість подальшої модернізації та розвитку АСК ТП і АСКУ ТП.

Устаткування розроблене ТОВ «ІЗОДРОМ» дозволяє вирішувати наступні завдання:

  • Контроль вхідного тиску на ГРП;
  • Контроль вихідного тиску ГРП;
  • Контроль засміченості фільтра;
  • Контроль стану ПЗК (відкритий / закритий);
  • Контроль загазованості приміщення ГРП;
  • Контроль температури повітря в приміщенні ГРП;
  • Контроль за санкціонованим доступом в приміщення ГРП (свій / чужий);
  • Обчислення миттєвих та інтегральних значень витрат газу через кожний вимірювальний вузол, приведених до нормальних умов;
  • Розрахунок комерційних обсягів газу по кожному замірному вузлу за наступний період підсумовування:

                а) годину;

                б) добу;

                в) місяць.

  • Дистанційне зміна параметрів газу в обчислювачах.

Перераховані вище інформація передається на ДП ВАТ «Київгаз» по радіоканалах зв'язку.